Katarina Ogresta

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu – urbanistički smjer, u Sarajevu 1986. godine.

Od 1986. – 2002. godine radi kao projektant u JP «Vrtlar» Dubrovnik – ustanovi za javno zelenilo i hortikulturu.

Školske godine 1993./'94. upisala postdiplomski studij krajinske arhitekture na Biotehniškom fakultetu u Ljubljani, te odslušala dvije studijske godine. Od Znanstveno – nastavnog vijeća Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1993. god. izabrana u znanstvenoistraživačko zvanje – istraživač suradnik u znanstvenom području agronomije. Kao ovlaštena krajobrazna arhitektica (članica Hrvatske komore arhiteketa i inženjera u graditeljstvu) izradila i izvodila projekte uređenja zelenih prostora različitih kategorija (turističkih objekata, stambenih zona i sl.), kao i idejna rješenja uređenja u sklopu urbanističkih planova za dubrovačko područje.

Od rujna 2002. godine suvlasnica poduzeća «Acanthus» d.o.o. za projektiranje i nadzor uređenja krajobraza.

Silvia Vlahušić

Diplomirala na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Vrtlarstvo i oblikovanje pejzaža, 1996. godine, s radom pod naslovom «Hortikulturne značajke vrtova i perivoja otoka Lopuda».

U razdoblju 1997. – 1999. godine radi kao voditelj hortikulturnog uređenja u Hotelsko – turističkom centru «Dubrava – Babin kuk» na poslovima sanacije, planiranja i na osmišljavanju rekultivacije zelenih prostora nakon ratnih šteta.

Od 1999. – 2002. godine radi kao projektant u poduzeću Vrtlar d.o.o. Dubrovnik za javno zelenilo i hortikulturu, na poslovima izrade i izvođenja projekata uređenja zelenih prostora različitih kategorija (turističkih objekata, stambenih zona i sl.), te izrade planova za održavanje javnih zelenih površina grada Dubrovnika. Ovlaštena krajobrazna arhitektica, članica Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

Od rujna 2002. godine suvlasnica poduzeća «Acanthus» d.o.o. za projektiranje i nadzor uređenja krajobraza.