Projektiranje i nadzor uređenja krajobraza

projektiranje i osmišljavanje idejnih rješenja svih vrsta zelenih površina
izrada studija, inventarizacija, valorizacija i analiza biljnog fonda
uređenje krajobraza oko turističkih, stambenih, poslovnih, trgovačkih i sl. objekata
sanacija krajobraza devastiranih pri iskorištavanju prostora (izgradnja prometnica, kamenoloma i sl.)

Kontakt
Back to Top

Acanthus d.o.o. - Projektiranje i nadzor uređenja krajobraza